lol Meiko众星之子符文出装,星妈最强符文攻略 - 德玛西亚LOL视频站
天赋符文

lol Meiko众星之子符文出装,星妈最强符文攻略

2018-08-10游戏:天赋符文

lol Meiko众星之子符文出装,星妈最强符文攻略

众星之子索拉卡符文点法:

        主符文巫术系(4点):

        基石符文:召唤:艾黎

        基础符文:法力流系带

        基础符文:绝对专注

        基础符文:焦灼

        副符文启迪系(2点):

        基础符文:完美时机

        基础符文:饼干配送

  你也可以通过手机访问本文:http://m.demaxiya.com/tffw/20180893524.html

玩家评论
点击
热门新闻
推荐新闻
点击
热门视频
推荐视频

德玛西亚专注英雄联盟LOL视频,一秒记住我们的网址 德玛西亚 的拼音:swedisc.com

闽ICP备15025315号 联系:demaxiyacom#qq.com